Rada Studentów

Skład Rady Studentów:

Zarząd Samorządu Studentów

 • Przewodnicząca Samorządu Studentów – Olga Lasocka-Bełc
 • Sekretarz Samorządu Studentów – Jolanta Rakowska
 • Przewodniczący Komisji Dydaktycznej – Sam Miązek
 • Przewodnicząca Komisji Kultury– Dominika Cygan
 • Przewodnicząca Komisji ds. Promocji i Współpracy – Dagmara Jabłońska
 • Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością – Małgorzata Wojciechowska 
 • Przewodniczący Komisji Socjalno Bytowej – Marcel Szkuciak
 • Przewodnicząca Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich – Weronika Wojcieszek

Przedstawiciele Uczelnianych Organizacji Studenckich:

 • Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS - Michalina Zahor
 • Studenckie Biuro Wolontariatu - Kacper Korpowski
 • Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI - Adrianna Wołtosz
 • KN Socjologii 2% - Kamila Jędrzejczyk
 • KN Pedagogiki Zdolności i Informatyki - Patrycja Ambrożewicz
 • Koło Terapii Pedagogicznej - Alicja Pacholczyk
 • SKN DisabilityStudies - Marta Ciechomska
 • KN Pracy Socjalnej Pozytyw - Natalia Grzegolec
 • KN Miłośników Sztuki - Justyna Grabowska
 • KN Psychologii Traumy – Wiktoria Sośniuk
 • KN Logopedii – Monika Kacprzyńska
 • KN Pedagogiki Teatru i Animacji Kultury - Jan Jewszel
 • Koło Arteterapii ARTE - Joanna Kaźmierczyk
 • KN Seksuologii - Gabriela Przybylska
 • KU AZS - Anna Rempuszewska

 

Przedstawiciele Studentów w Radzie :

 Katarzyna Hałatienko
• Agnieszka Gabiec
• Aleksandra Zielony
• Jakub Długoborski
• Maria Adamska
• Anna Kusoska
• Małgorzata Brzezińska
• Michalina Prus
• Miłosława Szupiluk
• Wiktoria Szymańska
• Anna Harasimowicz
• Olga Orłowska
• Paulina Kowalczyk
• Anna Pająk
• Marcel Szkuciak
• Dominika Cygan
• Anna Szukało
• Sara Lityńska
• Gabriel Kublik Agnieszka Gabiec
• Aleksandra Zielony
• Jakub Długoborski
• Maria Adamska
• Anna Kusoska
• Małgorzata Brzezińska
• Michalina Prus
• Miłosława Szupiluk
• Wiktoria Szymańska
• Anna Harasimowicz
• Olga Orłowska
• Paulina Kowalczyk
• Anna Pająk
• Marcel Szkuciak
• Dominika Cygan
• Anna Szukało
• Sara Lityńska
• Gabriel Kublik