Rada Studentów

Skład Rady Studentów:

Zarząd Samorządu Studentów

 • Przewodniczący Samorządu Studentów – Karolina Jastrzębska
 • Sekretarz Samorządu Studentów – Klaudia Kaczorek
 • Przewodniczący Komisji Dydaktycznej – Agata Kacperska 
 • Przewodnicząca Komisji Kultury –Aleksandra Olesiejuk 
 • Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Współpracy – Aleksandra Piątek
 • Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością – Małgorzata Wojciechowska 
 • Przewodniczący Komisji Socjalno Bytowej – Aleksandra Zagubień
 • Przewodniczący Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich – Weronika Wojcieszek

Przedstawiciele Uczelnianych Organizacji Studenckich:

 • Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS - Katarzyna Kawałko
 • Koło Naukowe Psychologii Synergia – Paweł Rola
 • Studenckie Biuro Wolontariatu - Kacper Korpowski
 • Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI - Konstancja Dorosz
 • KN Socjologii 2% - Tomasz Hubner
 • KN Surdopedagogiki – Paulina Dąbrowska
 • KN Pedagogiki Zdolności i Informatyki - Patrycja Ambrożewicz
 • Koło Terapii Pedagogicznej - Anna Ciepielak
 • SKN DisabilityStudies - Venera Khisamutolinova
 • KN Pracy Socjalnej Pozytyw - Roksana Życińska
 • Klub Kultury Studenckiej Leon - Arseniy Turliuk
 • KN Miłośników Sztuki - Justyna Grabowska
 • Uczelniane Koło Resocjalizacji „Rasowi Resowi” – Klaudia Dębska
 • KN Psychologii Traumy – Marta Opolska
 • KN Logopedii – Monika Kacprzyńska
 • KN Pedagogiki Teatru i Animacji Kultury - Jan Jewszel
 • Koło Arteterapii ARTE - Joanna Kaźmierczyk
 • KN Seksuologii - Cezary Brygier
 • KU AZS - Anna Rempuszewska

 

Przedstawiciele Studentów w Radzie :

 • Marta Strzelczyk 
 • Klaudia Wrzosek - Taleb
 • Miłosława Szupiluk
 • Jolanta Rakowska 
 • Małgorzata Wygańska
 • Aleksnadra Zielony
 • Anna Pająk
 • Agnieszka Gabiec
 • Joanna Kaźmierczyk
 • Aleksandra Olesiejuk
 • Weronika Wojcieszek
 • Małgorzata Wojciechowska
 • Magdalena Bagnowska
 • Aleksandra Drążkiewicz
 • Monika Matczak
 • Daniel Wyszyński
 • Malwina Kurzawa
 • Tomasz Hubner
 • Gabriel Kublik
 • Michał Markiewicz
 • Agada Kacperska
 • Kamila Blońska