Członkowie Rady Studentów

W roku 2023/2024 Radę Studentów reprezentują...

Skład Rady Studentów na kadencję w roku akademickim 2023/2024

Zarząd Samorządu Studentów

1. Przewodniczący Samorządu -  Marcel Szkuciak

2. Sekretarz Samorządu Studentów - Marta Chmiel

3. Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej – Maja Kapturowska

4. Przewodnicząca Komisji Kultury – Małgorzata Brzezińska

5. Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Współpracy – Laura Laszuk

6. Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością – Alicja Potomska

7. Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej – Wiktoria Komoń 

8. Przewodnicząca Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich - Olga Bełcik

Przedstawiciele Studentów

 1. Adrianna Pijanowska
 2. Agata Matusiak
 3. Aleksandra Włodarczyk
 4. Anna Kusoska
 5. Dawid Masny
 6. Gradowski Bartosz
 7. Joanna Garbacka
 8. Julia Zając
 9. Karina Bortsich
 10. Maksymilian Fiuczek
 11. Marcin Buchaj
 12. Mateusz Adamiak
 13. Mateusz Janikowski
 14. Michalina Pasternak
 15. Mikołaj Matczak
 16. Szymon Palimonka
 17. Weronika Kuchta
 18. Wiktoria Konwińska

Przedstawiciele Uczelnianych Organizacji Studenckich

 1. Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS – Wiktoria Kukwa
 2. Chór Akademii Pedagogiki Specjalnej „APSurd” – Małgorzata Jagła
 3. Górskie Koło APS – Filip Zielony
 4. KN Animatorów Lektury APS „Buka” – Agata Powirtowska
 5. KN Ekologii „EKO APS” – Alicja Sztormowska
 6. KN IDEM – Maja Cichońska
 7. KN Logopedii – Klaudia Borejko
 8. KN Miłośników Sztuki – Anastazja Krapiwkina
 9. KN Pracy Socjalnej „POZYTYW” – Marta Lewczuk
 10. KN Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży APS – Aleksandra Fijałkowska
 11. KN Psychologii Sądowej – Olga Pielacha
 12. KN Psychologii Traumy – Przemysław Domasiewicz
 13. KN Psychoonkologii – Julia Cieślak
 14. KN Resocjalizacji – Klaudia Burkowska
 15. KN Robotyki i Nowych Technologii „RoboTech” – Julia Zagroba
 16. KN Seksuologii – Weronika Białecka
 17. KN Studentów Socjologii „Socjosfera” – Hanna Płonowska
 18. Koło Arteterapii ARTE – Róża Smykowska
 19. Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI – Małgorzata Brzezińska
 20. Z.W.I.R. (Reprezentacyjny Zespół Wokalno Instrumentalny Regimentum) – Zuzanna Szczęsna
 21. SKN Disability Studies – Hanna Przeszłowska
 22. SKN Spotęgowani – Kornelia Wójcik
 23. SKN Surdopedagogiki – Olga Bełcik
 24. SKN Spotęgowani - 
 25. SKN Socjosfera -