EN

Senatorowie studenccy:

 • Karolina Jastrzębska
 • Klaudia Kaczorek
 • Agata Kacperska
 • Aleksandra Olesiejuk
 • Aleksandra Piątek
 • Małgorzata Wojciechowska 
 • Aleksandra Zagubień
 • Weronika Wojcieszek 

Senatorowie studenccy zasiadają w trzech stałych Komisjach Senackich, trzech Komisjach Dyscyplinarnych oraz w Radzie Bibliotecznej.

Reprezentując w nich interesujących studentów APS, dbając o ich prawa. Ma wpływ na kierunki rozwoju Akademii. Praca w Komisji do kontaktów z władzami APS, dyrektorami instytutów i innymi pracownikami uczelni.

Studenci w Komisjach senackich

 • Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów - Karolina Jastrzębska
 • Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą - Weronika Wojcieszek
 • Komisja Kształcenia i Spraw Studenckich - Agata Kacperska
 • Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich - Agata Kacperska
 • Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów - Klaudia Kaczorek, Aleksandra Zagubień, Agata Kacperska
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów - Aleksandra Olesiejuk, Karolina Jastrzębska
 • Komisja ds. Promocji - Aleksandra Piątek
 • Rada Biblioteczna - Małgorzata Wojciechowska, Weronika Wojcieszek

 

Aktualności

25-05-2020

informacje dotyczące egzaminów realizowanych zdalnie

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się ze wskazaniami dotyczącymi egzaminów realizowanych zdalnie.
05-06-2020

Poetycki homo amans... dr Ewy Lewandowskiej

Prezentujemy esej dr Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk pt.: "Poetycki homo amans...", który został opublikowany na Wyspach Brytyjskich w Dzienniku Polskim w cyklu: Słowa, obrazy, dźwięki...
29-05-2020

Prawda w naukach społecznych

Szkoła Doktorska APS zaprasza na wykład prof. dr. hab. Tomasza Szkudlarka, kierownika Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersyte…