Zarząd Samorządu Studentów

Tutaj znajdziecie wszystko, co może dla Was zrobić Zarząd Samorządu Studentów.

Zarząd Samorządu Studentów na rok akademicki 2020/2021

 

Przewodnicząca Samorządu Studentów Olga Lasocka-Bełc przewodniczacass@aps.edu.pl
Sekretarz Samorządu Studentów Jolanta Rakowska sekretarzss@aps.edu.pl
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej Sam Miązek komisjadydaktycznass@aps.edu.pl
Przewodnicząca Komisji Kultury Dominika Cygan komisjakulturyss@aps.edu.pl
Przewodnicząca Komisji ds. Promocji i Współpracy Dagmara Jabłońska komisjapromocjiss@aps.edu.pl
Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością Małgorzata Wojciechowska komisjaniepelnosprawnosciss@aps.edu.pl
Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Marcel Szkuciak komisjasocjalnass@aps.edu.pl
Przewodnicząca Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich Weronika Wojcieszek komisjauosss@aps.edu.pl