Koła naukowe 2023/2024

Przedstawiamy listę kół działających w roku akademickim 2023/2024

Organizacja studencka

Przewodniczący

E-mail

Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS

Wiktoria Kukwa

wk71751@aps.edu.pl

Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI

Małgorzata Brzezińska

mb67407@aps.edu.pl

SKN Disability Studies

Hanna Przeszłowska

hp71038@aps.edu.pl

KN Pracy Socjalnej Pozytyw

Marta Lewczuk

ml65993@aps.edu.pl

KN Miłośników Sztuki

Anastazja Krapikvina

ak69109@aps.edu.pl

KN Psychologii Traumy

Przemysław Domasiewicz

pd69196@aps.edu.pl

Koło Arteterapii ARTE

Róża Smykowska

rs71617@aps.edu.pl

KN Seksuologii

Weronika Białecka

wb67360@aps.edu.pl

KN IDEM

Maja Cichońska

mc69446@aps.edu.pl

Górskie Koło APS

Filip Zielony

fz69383@aps.edu.pl

KN Resocjalizacji

Klaudia Burkowska

kb68486@aps.edu.pl

KN Logopedii

Klaudia Borejko

kb69203@aps.edu.pl

Koło Naukowe Robotyki i Nowych Technologii „RoboTech”

Julia Zagroba

jz71046@aps.edu.pl

KN Ekologii „EKO APS”

Alicja Sztormowska

as68150@aps.edu.pl

KN Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży APS

Aleksandra Fijałkowska

af65483@aps.edu.pl

KN Animatorów Lektury APS „Buka”

Zuzanna Wojtkowska

zw69569@aps.edu.pl

KN Psychologii Sądowej

Olga Pielacha

op69317@aps.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Surdopedagogiki

Olga Bełcik

ob70071@aps.edu.pl

Chór
Akademii Pedagogiki Specjalnej „APSurd”

Małgorzata Jagła

mj67942@aps.edu.pl

Reprezentacyjny Zespół Wokalno Instrumentalny Regimentum: „R.Z.W.I.R.”

Zuzanna Szczęsna

zs69354@aps.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Spotęgowa2ni

Kornelia Wójcik

kw69581@aps.edu.pl

KN Studentów Socjologii „Socjosfera”

Hanna Płonowska

hp70857@aps.edu.pl

KN Psychoonkologii

Julia Cieślak

jc69187@aps.edu.pl

SKN Kultury i Edukacji Matematycznej (SKKEM)

Julia Połeć

jp68206@aps.edu.pl

Glottodydaktyczne Koło Naukowe Exploring English Trough Psychology “Psychlingo”

Jan Wolicki

jw70859@aps.edu.pl